ZASILACZE MIX 5V, 6,5V, 7V, 15V, 18V, 19V

Cena
10,00 zł
Variations

Zasilacze 230V AC / 5V DC, 6,5V, 7V, 15V, 18V, 19V  z wtykami 5,5/2,1 , 5,5/2,5  0,7/1,4mm

W zamówieniu proszę wybrać model zasilacza telefonicznie 504274778