Regulamin zakupów w naszym sklepie - Diaxled

RegulaminSłownik:

* Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.diax.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,
* Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

I Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzony jest przez DIAXLED, z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ulicy Moniuszki 9.
2. Regulamin sklepu internetowego określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

II Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w sklepie w chwili składania zamówienia.
2. Zamówienie należy złożyć za pomocą formularza na stronie www.diax.pl. Zamówienie jest weryfikowane oraz potwierdzone e-mailem.
3. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. W zamówieniu klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz sposobu płatności.
5. Przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie oznaczony jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do jego wysyłki. (Uwzględnia się tylko dni robocze).
6. Przy zamówieniu kilku produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym dla produktu z najdłuższym czasem oczekiwania. Szybsza realizacja części zamówienia (realizacja częściowa) jest możliwa tylko gdy Klient wyrazi taką wolę.
7. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia. Jeżeli klient zapłacił za towar Sklep zwróci klientowi należność za towar w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od odstąpienia od umowy.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
9. Zamówienia dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS na adres wskazany przez Klienta.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczaniu towarów przez Pocztę Polską oraz firmą kurierską UPS.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

III Ceny towarów

1. Wszystkie podane ceny są wyrażone w złotych polskich, są cenami detalicznymi oraz zawierają podatek VAT.
2. Zamówienia hurtowe są negocjowane indywidualnie.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
5. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
6. Koszty transportu pokrywa nabywca.
7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta w zamówieniu sposób. Aktualna tabela kosztów dostawy znajduje się w zakładce Koszty dostawy.

IV Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) za pobraniem - gotówką przy dostarczaniu przesyłki Pocztą Polską, firmą kurierską UPS.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu składania zamówienia przez Klienta.
b) wpłata na konto. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy formy zapłaty za pobraniem.

V Reklamacje

1. Produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnego źródła oraz posiadają gwarancję producenta.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia: wad fabrycznych, niezgodności towaru z zamówieniem.
3. W przypadku reklamacji Klient wysyła towar Pocztą Polską, przesyłką ekonomiczną na adres sklepu wraz z paragonem lub kopią fakturą VAT. Za przesyłkę wysłaną inną formą Sklep nie zwraca kosztów. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku towaru Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
5. Koszty związane z wysyłką towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na konto Klienta.
6. Okres gwarancji produktów jest określony indywidualnie przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie sklepu.

VI Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz. 271) ze zm. W okresie 10 dni od dnia dostarczenia towaru do Klienta ma on prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jest to możliwe jeśli towar nie był używany ani nie jest w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego produktu należy dołączyć fakturę VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty za towar na wskazane przez Klienta konto w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru.
3. Koszty odesłania towaru ponosi Klient, nie podlegają one zwrotowi.
4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia odstąpienia od umowy.

VII Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu.
2. Wszystkie informacje oraz zdjęcia produktów są objęte prawami autorskimi i zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za usterki w przesyłaniu e-mialowych potwierdzeń oraz składania zamówień spowodowane czynnikami niezależnymi np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie DIAXLED. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.