Jak działa dioda LED? - DIAX

Jak działa dioda LED?Dioda LED składa się z dwóch warstw półprzewodników typu „p” i „n” tworzących tak zwane złącze epilaktyczne, w którym energia elektryczna jest przetwarzana bezpośrednio na światło. Czip LED może mieć różne obudowy. Budowa diod LED sprzyja ich długowieczności szacowanej nawet na 100 000 godzin. Dioda pracuje przy niskim stałym napięciu, wymaga więc połączenia z instalacją za pośrednictwem zasilacza z układem przetwarzającym prąd przemienny na stały oraz obniżającym napięcie do potrzebnej wartości, na przykład 12 V, albo z zasilaczem pozwalającym na regulowanie napięcia wyjściowego w szerokich granicach, na przykład od 3 do 48 V.

W zależności od typu zasilacza moc wyjściowa jest zróżnicowana od kilku do kilkudziesięciu watów. Moc i napięcie wyjściowe muszą być dostosowane do wielkości zasilanego układu diodowego, a zasilacz umieszczony w miejscu umożliwiającym odprowadzanie wytwarzanego ciepła. W praktyce trwałość diody zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak wahania napięcia, zmiany temperatury pracy czy jakość połączeń z układami zasilania, a także od trwałości samych układów zasilających. W warunkach laboratoryjnych diody LED mogą osiągać skuteczność świetlną dochodząca do 100 lm/W.